Zespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWYCH SPECJALISTÓW

27.03.2015r., w ramach programu „Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń” ,odbyło się w naszej szkole spotkanie młodzieży z dzielnicowym z Komisariatu Policji nr 2 w Katowicach – posterunkowym Adrianem Sawą.

Przybliżył on młodzieży pojęcia: wykroczenie i przestępstwo. Jako wykroczenie wskazał np. przechodzenie na czerwonym świetle.  Omówił wymiary mandatów(co w istotny sposób interesowało młodzież) – wg taryfikatora lub wg oceny sytuacji przez policjanta. Wśród najczęściej spotykanych wykroczeń młodzieży wymienił spożywanie alkoholu w miejscach  niedozwolonych(ulice, parki i place) oraz palenie tytoniu w miejscach zabronionych (przystanki, środki komunikacji miejskiej, place zabaw czy szkoły). Jako inne przykłady łamania prawa przez młodzież wymienił: kradzieże, bójki, znęcanie się fizyczne i psychiczne, niszczenie mienia, podrabianie dokumentów, posiadanie lub rozprowadzanie narkotyków. Ponadto omówione zostały coraz bardziej powszechne przestępstwa internetowe, takie jak: pomówienia, umieszczanie zdjęć bez zgody, podszywanie się pod czyjeś dane osobowe. Co ważne, policjant zawsze informował młodzież o konsekwencjach prawnych tych wszystkich wykroczeń. Posterunkowy zdefiniował również pojęcia takie jak: rewizja, kontrola osobista, przeszukanie.

Partnerzy i Sponsorzy

Nasze osiągnięcia

Licznik

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 10
Bieżący tydzień: 105
Poprzedni tydzień: 146
Bieżący miesiąc: 462
Poprzedni miesiąc: 574
Ogółem: 110448