Zespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWYCH SPECJALISTÓW

W ramach promocji realizacji projektu „Dobry zawód jest niezawodny na europejskim rynku pracy” nr POWERVRT-2014-1-PL01-KA102-001326 finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego rozdajemy tzw. „trwałe produkty” w postaci linijek z mini słownikiem bułgarsko- polskim, breloków, długopisów, ołówków, magnesów itp.

Oczekiwany wpływ i rezultaty:

- Rozpowszechnienie i utrwalenie wyników projektu;
- Informowanie o efektach uczenia się uzyskanych przez uczestników działania;
- Zachęcenie uczestników do dzielenia się informacjami na temat korzyści z uczestnictwa w działaniu dotyczącym mobilności;
- Zwiększenie świadomości i wyeksponowanie działań realizowanych w projekcie- wykorzystywanie wyników;
- Zwiększenie prestiżu- stworzenie nowych możliwości rozszerzania projektu w celu rozwijania nowych partnerstw na przyszłość;
- Inspirowanie innych, pokazanie, co można osiągnąć w ramach programu;
- Przyczynienie się do pozytywnego postrzegania przez społeczeństwo działań w ramach programu Erasmus+ i zachęcenie do    szerszego uczestnictwa w tym programie.

 

Partnerzy i Sponsorzy

Nasze osiągnięcia

Licznik

Wczoraj: 35
Bieżący tydzień: 133
Poprzedni tydzień: 101
Bieżący miesiąc: 356
Poprzedni miesiąc: 690
Ogółem: 109184