Zespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWYCH SPECJALISTÓW

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

 

Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach zatrudni: do realizacji projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

 

TYTUŁ PROJEKTU

Absolwent ZSB - zawodowy specjalista

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2016-09-01 - 2018-12-31


PEŁNA TREŚĆ OFERTY - POBIERZ

Partnerzy i Sponsorzy

Nasze osiągnięcia

Licznik

Wczoraj: 16
Bieżący tydzień: 16
Poprzedni tydzień: 128
Bieżący miesiąc: 287
Poprzedni miesiąc: 748
Ogółem: 111021