Zespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWYCH SPECJALISTÓW

Ilustrowana wersja historii szkoły

 

1929

 • Z inicjatywy Towarzystwa Polek na Górnym Śląsku dyr. Jadwiga Zbrojowa zakłada pierwszą w Katowicach żeńską szkołę zawodową dla dziewcząt z rodzin robotniczych - zalążek 3-letniej Szkoły Zawodowej Krawiec (ul. Teatralna).
 • Dynamiczny rozwój szkoły.

1930

 • Placówka przeniesiona do Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych przy ul: Krasińskiego.
 • Nowa nazwa szkoły to "Prywatna Zawodowa Szkoła Żeńska Towarzystwa Polek w Katowicach".

1939

 • Utworzenie dla uczniów i absolwentów Spółdzielni Krawieckiej stanowiącej zalążek powojennej Spółdzielni Pracy "Strój".
 • Zawieszenie działalności szkoły.

1945

 • Reaktywowanie działalności placówki przez powracającą na Śląsk dyrektor Jadwigę Zbrojową.
 • Upaństwowienie szkoły.
 • Przeniesienie siedziby szkoły ze Śl. T. Z. N. do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach.

1948- 49

 • Wprowadzenie obowiązkowej wakacyjnej praktyki dla młodzieży w zakładach odzieżowych.

1949

 • Reforma warsztatów szkolnych - mini-zakładów pracy z własnym planem produkcyjnym i finansowym (przed wojna zajęcia warsztatowe to przede wszystkim realizacja zamówień klienta).

1949- 1968

 • Kształcenie w zakresie zawodów i specjalności: krawiec, fryzjer, bieliźniarz, galanteria rymarska, gorseciarz, kuśnierz, kelner, kucharz.

1960

 • Utworzenie Wydziału Zaocznego.

 1968

 • Zawężenie zakresu kształcenia zawodowego do 2 zawodów: krawiec i fryzjer (kierunek fryzjerski istniał do 1974 roku).

1969

 • Przeniesienie siedziby szkoły do nowo wybudowanego budynku w Katowicach - Dąbrówce Małej przy ul: Techników (oddanie do użytku szkolnego budynku warsztatów szkolnych i internatu).
 • Przejście na emeryturę dyr. Jadwigi Zbrojowej i objęcie funkcji dyrektora przez inż. Janinę Będkowską.

 

1975

 • Odznaczenie szkoły medalem XXX lecia PRL.

1977

 • Utworzenie przez władze oświatowe z naszej placówki jedynej  w K-cach szkoły o kierunku odzieżowym - Zespół Szkół Odzieżowych im. M. Fornelskiej w Katowicach.

1979

 • Odznaczenie szkoły Złotą Odznaką Zasłużonemu w Rozwoju Województwa.

1987

 • Przejście na emeryturę Janiny Będkowskiej i objęcie funkcji dyrektora przez mgr Krystynę Gajos.

1989

 • Uroczyste obchody 60-tej rocznicy powstania szkoły.

1995

 • Jubileusz 65-lecia szkoły.

1996

 • Otwarcie Liceum Ogólnokształcącego.

1997

 • Nadanie szkle imienia Zofii Kossak.

1999

 • Ustanie działalności wydziału zaocznego ZSO dla młodocianych pracowników SPZ.

2000

 • Pierwsza matura w Liceum Ogólnokształcącym.

2001

 • Odsłonięcie tablicy poświęconej założycielce szkoły Jadwidze Zbrojowej.

2002

 • Objęcie funkcji dyrektora przez mgr inż. Janinę Kałus.

2003

 • Oddanie do użytku nowoczesnej pracowni komputerowej oraz centrum multimedialnego w czytelni.
 • Otwarcie Liceum Profilowanego

2004

 • Podpisanie aktów współpracy ze szkołami:

- Združená skola odievania a služieb w Żylinie (Słowacja);
- Integrovaná středni škola oděvni, služieb a podnikáni w Ostrawie (Republika Czeska).

 • Uroczyste obchody 75- lecia szkoły: „Polskie elementy ludowe  we współczesnej Europie”.
 • Prezentacja modeli ubiorów na Dniu Polskim w ramach obchodów Dni Ostrawy.
 • Wyjazd do Żyliny z pokazem mody przygotowanym przez naszą szkołę.
 • Wyjazd do Ostrawy z pokazem mody przygotowanym przez naszą szkołę.
 • Praktyka zawodowa uczennic z Ostrawy w naszej szkole w ramach programu Leonardo da Vinci.

2005

 • Odejście na zawsze wspaniałej polonistki i wieloletniej nauczycielki mgr Maria Stefanowicz- Steinhoff. Nadanie pracowni języka polskiego imienia Marii Stefanowicz-Steinhoff.
 • Święto szkoły: ”Gramy w czarno – białe”.
 •  Spotkanie z arcybiskupem Damianem Zimoniem.   
 • Upamiętnienie śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II i msza święta w Kościele parafialnym w Dąbrówce Małej.              
 • Praktyka zawodowa uczennic ze Słowacji w naszej szkole w ramach programu Leonardo da Vinci.

2006

 • Święto szkoły: „Stroje inspirowane dziełami sztuki”.
 • Prezentacja modeli ubiorów przygotowanych przez naszą szkołę w Żylinie na Słowacji.
 • I edycja międzyszkolnego konkursu literackiego- „Jesienny ogród sztuk” i inscenizacja pod tytułem „Różne barwy jesieni” przygotowana przez Koło Miłośników Języka Polskiego.

 

2007

 

 • Święto szkoły: „Cztery pory roku- szyj kolorowo”.
 • Wyjazd do Żyliny z pokazem mody przygotowanym przez naszą szkołę.
 • II edycja międzyszkolnego konkursu literackiego- „Jesienny ogród sztuk” i inscenizacja pod tytułem „Bunt” przygotowana przez Koło Miłośników Języka Polskiego.
 • Wyjazd do Ostrawy z pokazem mody przygotowanym przez naszą szkołę.

 

2008

 

 • Podjęcie współpracy z Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny.
 • Święto szkoły: „2008 Europejski rok dialogu międzykulturowego w Unii Europejskiej- John Galliano i Jean Paul Gaultier promotorami kultury europejskiej.”
 • Wyjazd do Żyliny z pokazem mody przygotowanym przez naszą szkołę.
 • Udział w obchodach 55- lecia Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie.
 • Udział uczennicy  Angeliki Krieger z klasy II a LP w finale II Międzynarodowego Konkursu Historycznego „Śląskie Zamki i Pałace”.
 • III edycja międzyszkolnego konkursu literackiego- „Jesienny ogród sztuk” i inscenizacja pod tytułem „Rożne oblicza miłości” przygotowana przez Koło Miłośników Języka Polskiego.
 • Zorganizowanie I Debaty Międzyszkolnej o tezie: „Prawa człowieka są przestrzegane we współczesnym świecie”.

2009

 

 Jubileusz 80-lecia szkoły. Część artystyczną uświetnił Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny oraz występy naszych uczniów oraz gości z Żyliny i Ostrawy.

 

 2010

 

 • Dzień Edukacji Narodowej swoją obecnością zaszczycił ks. bp. Gerard Bernacki, który między innymi opowiedział o swoim spotkaniu z patronką naszej szkoły - Zofią Kossak.
 • Koncerty Filharmonii Śląskiej

                        

2011

 

 • Występ uczennic dla uświetnienia gali "Śniadania Mistrzów 2011”.
 • II Debata Międzyszkolna o tezie: „Polska za sterami Unii czy sterowana przez Unię? z okazji przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej.

2012

 

 • Szkoła w wyniku połączenia stała się częścią Zespołu Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich w Katowicach.

Partnerzy i Sponsorzy

Nasze osiągnięcia

Licznik

Dzisiaj: 2
Wczoraj: 10
Bieżący tydzień: 105
Poprzedni tydzień: 146
Bieżący miesiąc: 462
Poprzedni miesiąc: 574
Ogółem: 110448