Samorząd Uczniowski chciałby Państwu złożyć życzenia świąteczne przesyłając Szanownemu Gronu Pedagogicznemu zrobione przez siebie kartki świąteczne.