Zespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWYCH SPECJALISTÓW

Od początku kwietnia br. do 10 maja w klasie 1AT w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0 realizowany był projekt edukacyjny „Inspiracje kulturowe ››Królem Edypem‹‹ Sofoklesa. W klasie ukonstytuowały się trzy grupy, które wyłoniły liderów.

Realizacja projektu przebiegała zgodnie z opracowanym wcześniej harmonogramem. Trzykrotnie odbyły się konsultacje z opiekunem projektu-panią Katarzyną Stawowską. 12 maja na lekcji języka polskiego uczniowie zaprezentowali efekty działań projektowych. Grupa pierwsza przedstawiła klasie wykonane przez siebie portfolio dotyczące tematu „Kompleks Edypa w literaturze i innych dziedzinach sztuki”. Grupa druga zaprezentowała przygotowane wcześniej przemówienie na temat: „Koncepcje losu ludzkiego w tekstach kultury różnych epok”. Grupa trzecia natomiast zademonstrowała koleżankom i kolegom prezentację multimedialną na temat: „Kreacje bohatera tragicznego w literaturze i innych dziedzinach sztuki”. Projekt spotkał się z zainteresowaniem klasy, która wyraziła opinię, iż warto częściej wykorzystywać taki sposób zdobywania wiedzy.      

Partnerzy i Sponsorzy

Nasze osiągnięcia

Licznik

Dzisiaj: 18
Wczoraj: 26
Bieżący tydzień: 81
Poprzedni tydzień: 186
Bieżący miesiąc: 504
Poprzedni miesiąc: 720
Ogółem: 103601