Zespół Szkół Budowlanych

im. Powstańców Śląskich

 

KSZTAŁCIMY ZAWODOWYCH SPECJALISTÓW

 

ZESPÓŁ

PRZEWODNICZĄCY

sala

Lider:  mgr M. Kapias

PROBLEMOWO – ZADANIOWE ds.:

Programu Wychowawczego Szkoły mgr D. Wójcik – Sokołowska  
Szkolnego Programu Profilaktyki mgr inż. I. Szylak, mgr D. Pucek  
zmian aktów prawnych szkoły mgr D. Wójcik – Sokołowska, mgr M. Filipkowska - Świeca  
pomocy PP i stypendiów szkolnych mgr inż. I. Szylak  
ewaluacji mgr I. Zajączkowska  
testów kompetencji mgr M. Kapias  
próbnych egzaminów mgr K. Stawowska, mgr M. Kaleta  
rekrutacji uczniów mgr A. Kocot  
promocji szkoły mgr M. Herwich  
projektowania i wizerunku szkoły mgr inż. E. Fołda - Krzystek, mgr inż T. Linca  
koncepcji rozwoju szkoły i OK. Edu + współpraca ze środowiskiem lokalnym mgr D. Suwart, mgr D. Wójcik - Sokołowska  
wolontariatu mgr A. Koniarek  
projektu EFS+EFRR mgr R. Matla - Kocot  
projektu Erasmus+ mgr A. Ocieczek - Kubica  
Projektów szkolnych i pozaszkolnych mgr K. Stawowska  
poczet sztandarowy mgr A. Ocieczek - Kubica  
opiekunowie SU+ nagłośnienie mgr M. Filipowska - Świeca, E. Fołda - Krzystek, M. Herwich  
protokolant mgr D.Suwart  
Komisja Etyki mgr D. Wójcik - Sokołowska, B. Michalska, D. Suwart  
opieka nad PK mgr A. Pawlak  
zastępstwa i rozliczanie godzin inż V. Puchała  
kary i nagrody dla uczniów mgr R. Matla - Kocot  
     

Lider:  mgr A. Koniarek  

KOORDYNATORZY ds.:

SIP mgr D. Suwart  
ABI mgr M. Filipkowska - Świeca  
BIP mgr R. Matla - Kocot  
ZFŚS p. E. Dziurowicz  
zapomóg zdrowotnych dla nauczycieli mgr A. Kocot, A. Sarna  
strony internetowej szkoły
mgr K. Przydział, R. Matla - Kocot  
dziennika elektronicznego mgr M. Filipkowska - Świeca, mgr R. Matla - Kocot  
organizacji imprez szkolnych mgr P. Bortel  
pozyskiwania informacji i badania losów absolwentów mgr D. Surwart  
konkursów, olimpiad i innych osiągnięć uczniów szkoły mgr A. Sarna  
kół zainteresowań i klubów szkolnych mgr A. Matlok  
organizacji matur inż. V. Puchała  
organizacji egzaminów zawodowych mgr inż I. Szylak  
wyjść i wycieczek inż. V. Puchała  
podręczników i materiałów uzupełniających mgr A. Sarna  
zapotrzebowania na pomoce dydaktyczne i mat. eksp. p. B. Białas  
nagrody i odznaczenia dla nauczycieli, samoocena nauczycieli mgr inż U. Strugała  
doskonalenie zawodowe nauczycieli - WDN mgr B. Kotlarz  

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy i Sponsorzy

Nasze osiągnięcia

Licznik

Wczoraj: 16
Bieżący tydzień: 16
Poprzedni tydzień: 128
Bieżący miesiąc: 287
Poprzedni miesiąc: 748
Ogółem: 111021